Noutati

   PARCUL INDUSTRIAL DRAGASANI

Valoarea totala a proiectului: 25.951.635 lei (5.900.000 Euro)                

Stadiu: In curs de amenajare – Etapa asigurare utilitati si infrastructura

 • A fost realizat si aprobat PUZ de catre Consiliul Local al Mun. Dragasani in sedinta din 25 septembrie 2014, putandu-se elibera, din acest moment, certificate de urbanism si autorizatii de constructie pentru organizare de santier, amenajare si lucrari de investitii;
 • A fost realizata alimentarea cu energie electrica pentru 1 MW;
 • A fost realizata alimentarea cu gaze naturale pentru un debit de 350Nmc/h;
 • A fost realizata alimentarea cu apa 8 mc/h si canalizare-Bransament de la reteaua orasenesca;
 • A fost semnat contractul pentru proiectare retelele de apa si canalizare din incinta parcului industrial;
 • Este finalizat drumul de acces din Centura Dragasani;
 • A fost realizata proiectarea retelelor electrice de iluminat, telecomunicatii si supraveghere video;
 • Este realizata proiectarea, autorizarea si urmeaza executia investitiei pentru Drumuri interioare in functie de fondurile alocate de actionarii;
 • Este executata lucrarea de Imprejmuire Parc Industrial Dragasani;
 • Au fost aprobata structura Dosarelor de prezentare pentru scoaterea la licitatie cu oferta in plic a parcelelor de teren pentru investitii green field;
 • Este realizata dezmembrarea unui imobil in 8 loturi si s-au obtinut Carti Funciare pentru scoaterea la licitatie publica prin inchiriere a primelor parcele;
 • A fost publicat Anuntul pentru scoaterea la licitatie publica prin inchiriere a primelor parcele.

 

  PARCUL INDUSTRIAL BALCESTI

Valoarea totala a proiectului: 11.667.820 lei (2.611.638 Euro)

Stadiu: In curs de amenajare – Etapa asigurare utilitati si infrastructura

 • A fost realizat si aprobat PUZ de catre Consiliul Local al Orasului Balcesti in sedinta din octombrie 2015, putandu-se elibera, din acest moment, certificate de urbanism si autorizatii de constructie pentru organizare de santier, amenajare si lucrari de investitii;
 • A fost realizata alimentarea cu energie electrica pentru 1 MW;
 • Pentru alimentarea cu apa si canalizare a fost realizata documentatia si a fost obtinut Avizul APAVIL nr. 410/08.04.2016;
 • A fost contractata lucrarea Extindere retea apa potabila si bransament Parc Industrial Balcesti;
 • Pentru alimentarea cu gaze naturale s-a incheiat cu Distrigaz Sud Retele Contractul de racordare
  nr. 11887066/14.03.2016 pentru un debit de 1047 Nmc/ora si a fost realizata o extindere de retea de 995 ml si SRM;
 • Este realizata proiectarea si urmeaza obtinerea autorizatiei si executia investitiei pentru Drumuri interioare in functie de fondurile alocate de catre actionarii;
 • Au fost aprobata structura Dosarelor de prezentare pentru scoaterea la licitatie cu oferta in plic a parcelelor de teren pentru investitii green field;
 • Au fost proiectate retelele electrice de iluminat, telecomunicatii si supraveghere video;
 • Este contractata lucrarea de Imprejmuire Parc Industrial Balcesti

    Se continua amenajarea celor doua locatii cu lucrari de sistematizare si dezvoltare a infrastructurii si utilitatilor.