Impact economic

IMPACT ECONOMIC ASUPRA JUDETULUI VALCEA

  • Formarea de capital in sectorul privat in scopul sprijinirii procesului de infiintare de noi locuri de munca stabile in conditiile respectarii legislatiei muncii (salarii, protectia muncii, sanatate).
  • Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de afaceri in judetul Valcea
  • Atragerea de agenti economici producatori de valoare adaugata
  • Dezvoltarea resurselor umane cu accent pe stabilirea unor relatii mai bune intre economia regionala si educatia vocationala in functie de necesitatile pietii muncii din regiune.
  • Utilizarea eficienta a resurselor materiale din judetul Valcea (materii prime industriale,agricole, pielarie, textile etc.)
  • Nivel sporit de dezvoltare a industriilor de linie si complementare in domenii specializate (electrotehnic, auto, masini-unelte, masini agricole, industria lemnului, confectii).
  • Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca din zona pe perioada 2014-2020